Hungarian (formal)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Italian - ItalyEspañol(Spanish Formal International)Nederlands - nl-NLSerbianRomână (România)
IWIWTwitterFacebook

 

Posle promene političkog sistema krajem osamdesetih godina nemačko-mađarski inostrani kontakti pokazuju tendencu dinamičnog rasta, šta više, danas je Nemačka postala najznačajniji inostarni partner Mađarske (sa prometom od 26%). Slični značaj ima i eksport nemačkog kapitala u Mađarsku: u zemlji funkcioniše skoro 4000 preduzeća u različitim privrednim i uslužnim granama koja su u vlasništvu Nemačke.


Mada sadašnja ekonomska kriza utiče negativno na aktivnost nemačkih firmi u Mađarskoj kao i na njenu spoljnu trgovinu, ipak kada jednom prođe kriza svetske ekonomije, razvoj će najverovatnije u zemlju stići prvenstveno posredstvom Nemačke.


Ne može se zanemariti ni ekonomski kontakt Mađarske sa susednom Austrijom: na osnovu podataka Centralnog Statističkog Zavoda, Austrija je 2008. godine uéestvovala u strukturi Mađarskog eksporta sa 4,9%-a a u importu sa 6,2 %-a.


Snažna veza nemačkog govornog područja i Mađarske se može zahvaliti delom isprepletene istorijske prošlosti i brojne nemačke manjine među stanovništvom, a drugim delom istočno orijentisane spoljne trgovine i politike Nemačke.

 

 
Glasanje
Šta je mišljenju najvažnije u usluzi Prevodilačkog biroa?