IWIWTwitterFacebook

Naše usluge:

Vršimo izuzetno kvalitetni (stručni) prevod i tumačenje za pojedince i firme na sledećim jezicima:

  • nemački,
  • engleski,
  • italijanski,
  • španski,
  • holandski,
  • srpski,
  • hrvatski.

 

Cilj naše firme:

Naš cilj je da u duhu prohodne Evrope premostimo nemačke-engleske-italijanske-španske-holandske-srpske-hrvatske jezičke barijere naših klijenta putem efikasnog stručnog prevoda iz tehničke, ekonomske, pravne ili opšte oblasti¸ obavimo poslovne prepiske na vrhunskom nivou i održavanjem veza putem telefona po dostupnoj ceni i u veoma kratkom vremenskom roku.


Naše fleksibilne usluge se u potpunoj meri zasnivaju na potrebama klijenata i podešene su interesu firme i pojedinaca. Dobro poznajemo nemačku, englesku, austrijsku, italijansku, špansku, holandsku, srpsku i hrvatsku poslovnu kulturu i zahvaljujući tome, pružamo stvarnu vezu sa inostranim partnerima i klijentima. U slučaju potrebe obezbeđujemo i tumačenje.


Naša firma pruža i onlajn usluge. To znači da – izuzev tumačenja – nije potreban lični kontakt i da se kalkulacija cene, slanje prevoda i računa odvija putem imejla i telefona. Na taj način, dobijate mogućnost brze i komotne usluge po veoma ekonomičnoj ceni.